วันกองทัพไทย

วันกองทัพไทย

18 มกราคม วันยุทธหัตถีของพระนเรศวร และวันกองทัพไทยที่เปลี่ยนมาจาก 25 ม.ค. วันกองทัพไทย 18 มกราคม “วันยุทธหัตถี” ของ สมเด็จพระนเรศวร และ “วันกองทัพไทย” ที่เปลี่ยนมาจาก 25 ม.ค. หนึ่งในเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญ และเป็นที่จดจำของชาวไทย คือเหตุการณ์ “ยุทธหัตถี” ระหว่าง สมเด็จพระนเรศวร กับ พระมหาอุปราชา เมื่อ พ.ศ. 2135 อันถือเป็นการศึกที่ยิ่งใหญ่ซึ่งปรากฏในหน้าเอกสารทางประวัติศาสตร์ แต่ก็ยังมีข้อสังเกตให้ได้ต้องสืบค้นกันมาต่อเนื่อง เนิ่นนานมาแล้วที่วันที่ 18 มกราคม ถูกนักประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งมองว่า ควรเป็น “วันยุทธหัตถี” ที่พระองค์ได้รับชัยชนะ มากกว่าวันที่ 25 มกราคม ที่เคยยึดเป็นวันกองทัพไทยมาก่อน (มาเปลี่ยนเป็น 18 มกราคม เมื่อ พ.ศ. 2549 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในลิงก์ด้านล่าง) ช่วงเวลานั้นมีข้อถกเถียงในประเด็นวันที่เกิดเหตุการณ์ยุทธหัตถีว่า เกิดในวันที่ 18 มกราคม หรือวันที่ 25 มกราคม […]